Tầng 3.77 Tòa nhà Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí MinhThông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 3.77 Tòa nhà Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

    Phone: 0933002299

   info.canhothanhpho@gmail.com